Chỗ ở và Mua sắm Beppu (Beppu-shi)

Beppu là một thành phố nổi tiếng về suối nước nóng. Đây là một thành phố nhỏ không có tàu điện ngầm. Khu vực bận rộn nhất là gần ga Beppu JR. Là một khách du lịch dựa vào phương…